Amsterdam Alternative

Amsterdam Alternative is een veelzijdig, collectief project ontstaan in de tegencultuur en vrijplaatsen van Amsterdam. Naast de welbekende tweemaandelijkse gratis krant en vele activiteiten, is Amsterdam Alternative ook de initiator van deze webdocu over collectief eigendom.
Het almaar groeiende, organische, horizontaal georganiseerde collectief van (momenteel) zo’n 600 vrijwilligers propageert en steunt collectieve actie, radicale politieke debatten en een wenselijke toekomst voor iedereen. Op het politieke spectrum staan we zeer zeker ver naar links, maar zelf prefereer ik de term ruimdenkend boven de hokjes ‘links’ of ‘rechts’. Om die wenselijke toekomst voor iedereen te bewerkstelligen, moeten we leren om niet alleen met gelijkgestemden maar ook met ‘tegenstanders’ samen te werken. We hebben een nieuw, gezamenlijk verhaal nodig. Collectieve intenties die boven persoonlijke voorkeuren en het streven naar oneindige groei van winsten staan. Amsterdam Alternative is wat dat betreft een collectief experiment. Een poging om een groot collectief te creëren waarmee we op verschillende manieren de stad eerlijker, prettiger en spannender proberen te maken. Een van de focuspunten van Amsterdam Alternative is collectief eigendom; een constructie die kan bijdragen om los te komen van de op eigendom en rijkdom gefixeerde wereld waarin we momenteel leven.
Artikel
Ivo Schmetz
Tahnee Jaftoran
Fairlingo
Ongeveer 17 minuten

Het ontstaan
Sinds het kraakverbod van 2010 is de alternatieve scene van Amsterdam behoorlijk gekrompen. Dit kwam niet alleen doordat er lange tijd weinig tot geen nieuwe panden meer gekraakt werden. Ook werden veel bestaande kraakpanden en vrijplaatsen ontruimd. Platgetrapt door kapitaalkrachtige ondernemers, buitenlandse investeerders en een gemeentelijk beleid gericht op gentrificatie. Amsterdam Alternative is een antwoord op de ondergang van het avontuurlijke, open-minded, tolerante, progressieve Amsterdam. Een keihard tegengeluid. Een gezamenlijke vuist waarmee we een collectieve kracht ontwikkelen om zó hard op de tafel te slaan, dat de champagneglazen eraf donderen en plaatsmaken voor de glazen en flesjes van mensen met minder kapitaal. En vooral ook voor mensen die anders willen organiseren. Gelijkwaardiger, democratischer en eerlijker.

 

Amsterdam Alternative is in het voorjaar van 2015 ontstaan als collectief van collectieven. Ikzelf als vertegenwoordiger van OT301 sprak af met een aantal vertegenwoordigers van andere vrijplaatsen in de OCCII; het leek ons een goed idee om elkaar op regelmatige basis te spreken. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om elkaar te helpen door kennis en ervaringen te delen. Die eerste ontmoetingen waren vooral bedoeld om een nieuw, solidair netwerk op te richten. Om de overgebleven vrijplaatsen van Amsterdam te verbinden en elkaar, indien nodig, te helpen.
Na een aantal bijeenkomsten ontstond het idee om samen iets te maken. Een gezamenlijk project om de stem van de underground in de stad te versterken, en aan te tonen dat de underground misschien gekrompen is, maar nog lang niet dood. Dat gezamenlijke project werd de gratis krant Amsterdam Alternative. Na een bescheiden crowdfunding campagne via Voordekunst, werd de eerste editie in juli 2015 in een oplage van 10.000 gedrukt en gratis door de stad verspreid. Op dat moment waren er 9 vrijplaatsen bij het project betrokken: ADM, Cinetol, De Ruimte, Fort van Sjakoo, OCCII, OT301, Plantage Dok, Ruigoord en de Vondelbunker. Nu, 8,5 jaar later in januari 2024, zijn er 34 vrijplaatsen bij Amsterdam Alternative aangesloten. Daaruit zou je misschien kunnen concluderen dat Amsterdam Alternative een succes is, want groei staat in onze samenleving meestal gelijk aan succes. Laten we echter eerst kijken hoe Amsterdam Alternative zich in die 8,5 jaar heeft ontwikkeld voor we de succesconclusie trekken.

Het is belangrijker dat je dezelfde waarden en intenties deelt, dan dat je dezelfde achtergrond hebt. 

De krant
Sinds de publicatie van editie #001 in 2015 hebben we elke twee maanden een krant gemaakt. Op het moment van schrijven is editie #052 net van de persen gerold. Ook in de coronaperiode zijn we de krant gewoon blijven maken. Maar omdat we tijdens de lockdowns geen mogelijkheid hadden om ze te distribueren, zijn er een aantal edities alleen in digitale vorm verschenen. Toen we begin 2021 weer de straat op mochten, hebben we twee edities in hele hoge oplage gedrukt (30.000 + 50.000 stuks). Die hebben we toen niet - zoals gebruikelijk - gedistribueerd via muziekpodia, scholen, restaurantjes, bibliotheken, buurtcentra en winkels, maar gewoon deur aan deur. Ongevraagd in de brievenbus bij iedereen waar we langs liepen of fietsten. Een behoorlijke klus waar vele vrijwilligers aan hebben meegeholpen. Tevens was het een mooi experiment, omdat we op deze manier een hoop nieuwe lezers bereikten.
Eerst was het hoofddoel van de krant meer zichtbaarheid genereren voor Amsterdamse vrijplaatsen. Dit deden we door interviews, verhalen, essays en fotografie te publiceren uit of gerelateerd aan de vrijplaatsen en de mensen die daar woonden, werkten, optraden of exposeerden. Naast die verhalen zouden we de krant gebruiken voor de gezamenlijke promotie van concerten, optredens, exposities, discussies, filmscreenings en andere publieke activiteiten in de vrijplaatsen. ‘Beter gezamenlijk een krant dan iedereen losse flyers en posters’, was de gedachte. Dat scheelt veel geld en tijd. Een bijkomend voordeel was dat bezoekers van bijvoorbeeld de OT301 ook het programma van de OCCII en de Vondelbunker leerden kennen. Elkaar dus niet zien als concurrent, maar juist samenwerken om meer mensen te bereiken en kennis te laten maken met de prachtige, niet-commerciële, alternatieve podia van Amsterdam.
Onze krant is in de afgelopen 8,5 jaar behoorlijk gegroeid. Niet per se in de zin van oplage, maar vooral in kwaliteit en diversiteit. Er zijn meer schrijvers en redacteuren, en onderwerpen zijn niet meer alleen gefocust op de vrijplaatsen van Amsterdam. We bieden ook ruimte aan andere mensen en organisaties die aansluiten bij onze principes en kernwaarden. Dat zijn mensen die zich net als wij inzetten voor een betere, gezondere en eerlijkere wereld voor iedereen. De onderwerpen zijn gevarieerd: vrije ruimte, huisvesting, klimaat, kunst & cultuur, activisme, inclusie, politiek, autonomie, media, economie, technologie, kraken en natuurlijk collectief eigendom.
Er is wel eens kritiek geweest van mensen die vonden dat we inhoudelijk te breed werden. Dat we ons moesten blijven concentreren op kraken en vrijplaatsen. Dat snap ik best, want daar kwamen we vandaan. Toch ben ik blij dat we ons vizier open hebben gehouden, en dat we het aan hebben gedurfd om te veranderen. Om organisch te groeien en organisch te organiseren. Om ruim te durven denken. Want doordat we openstonden voor andere organisaties en mensen met een andere insteek en/of achtergrond, hebben we ons collectief sterker en breder gemaakt. Het is uiteindelijk belangrijker dat je dezelfde waarden en intenties deelt, dan dat je dezelfde achtergrond hebt. 

 

Een goede opleiding, goede baan, mooie auto, regelmatige vakanties en een mooi koophuis zijn leuk. Maar als het grote geheel niet klopt, dan is die individuele status van weinig waarde

Vrijwilligers
Het was natuurlijk geen garantie dat de krant een succes zou worden en dat het ons zou lukken om het zo lang vol te houden. Dat is best een prestatie, en een waar ik persoonlijk erg trots op ben. Het is goed om daarbij te vertellen dat Amsterdam Alternative geheel gebaseerd is op vrijwilligers. Alle kranten en activiteiten die we organiseren, worden bedacht, gemaakt en geregeld door mensen die dat op vrijwillige basis doen. We hebben in 2019 een keer een subsidie gehad van Stichting Doen voor de opstart van ons Vrij Beton project. Voor deze webdocu over collectief eigendom hebben we subsidies ontvangen van het AFK en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dus alleen bij deze projecten hebben we de mogelijkheid gehad om mensen wat geld te betalen. Het is natuurlijk fijn als je mensen kunt betalen voor hun tijd en inzet, maar ik vind het ook bijzonder om te zien dat veel mensen zich ook vrijwillig willen inzetten voor een project waar ze in geloven. Ikzelf heb ontzettend veel vrijwillige uren besteed aan het opzetten, coördineren, ontwerpen en schrijven voor Amsterdam Alternative. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan en dat blijf ik doen. Niet alleen omdat ik onze krant zo bijzonder en belangrijk vind, maar vooral ook om het collectieve aspect van Amsterdam Alternative. Er sluiten zich steeds weer nieuwe mensen aan. Interessante, aardige, inspirerende mensen die iets willen bijdragen of met goede ideeën komen om het een of ander te verbeteren of aan te vullen. Mensen die dat doen omdat ze de krant hebben gelezen of een event hebben bijgewoond, en zich graag verbinden aan hetgeen we doen en waar we voor staan. Dat is niet alleen omdat ze op zoek zijn naar gelijkgestemden, maar vooral omdat veel mensen graag iets willen bijdragen aan positieve verandering.
Het mag duidelijk zijn dat we in een wereld leven waar het een en ander fout gaat. We gaan van crisis naar crisis omdat onze samenleving vooral gefocust is op groei, consumeren, winst maken en zorgen dat je het individueel goed geregeld hebt. Amsterdam Alternative pleit voor verandering van dit doodlopende narratief. We moeten los van de gedachte dat je een succesvol mens bent als je het individueel goed voor elkaar hebt. Een goede opleiding, goede baan, mooie auto, regelmatige vakanties en een mooi koophuis zijn leuk. Maar als het grote geheel niet klopt, dan is die individuele status van weinig waarde. Succes is pas echt succes als het breed gedeeld wordt. En daarom is het belangrijk dat mensen zich aansluiten bij organisaties zoals Amsterdam Alternative. Je samen met anderen vrijwillig inzetten vanuit passie en motivatie geeft veel meer voldoening dan keihard werken voor een baas en een dikke bankrekening. Burn-outs, stress, depressies en vele andere lichamelijke en mentale klachten worden meestal veroorzaakt door de druk van het systeem. Onnodige druk, want we zouden het veel beter, rustiger, gezonder en leuker kunnen maken als we het anders zouden organiseren.

 

Diverse activiteiten
Na een paar jaar werd besloten om niet alleen een krant te maken, maar ook evenementen te organiseren. Schrijven en publiceren is leuk en waardevol, maar ook eenrichtingsverkeer. We wilden eigenlijk liever zenden en ontvangen. Schrijven en praten. Elkaar ontmoeten. De dialoog aangaan en leren van elkaar. Daarom besloten we in 2018 AA Talks (discussieavonden) te organiseren. Daarna volgde de AA Reading Group, het AADE (muziekevents), de AA Academy en de live Basta! podcastsessies. Er kwamen steeds nieuwe projecten bij die werden opgezet door verschillende mensen uit het collectief, aangevuld met vrijwilligers die daar zin in hadden en tijd aan wilden besteden. Bijna al deze activiteiten bestaan nog steeds. Sinds we de cinema en bar in de OT301 onder onze hoede hebben genomen, is het aantal activiteiten enorm toegenomen. Deze ruimtes op de tweede verdieping gebruiken we sinds februari 2022 en zijn omgedoopt tot Ventilator Cinema/Bar. Sindsdien vinden er wekelijks verschillende programma’s plaats op het gebied van film, documentaire, debat, muziek, theater, improvisatie, de AA Academy, live podcastopnames, workshops, brainstorms en andere kleinschalige activiteiten.
Sinds we de Ventilator Cinema runnen, hebben we voor het eerst een eigen plek in de stad. Een eigen, fysieke ruimte met publieke functie zorgt voor nieuwe, andere verantwoordelijkheden, maar biedt vooral veel nieuwe mogelijkheden. Het opzetten van zo’n project kost veel tijd en energie, maar zorgt ook weer voor groei. Een fysieke ruimte met wekelijkse programmering betekent meer zichtbaarheid en meer mensen die Amsterdam Alternative leren kennen. Het heeft ons collectief tastbaarder en makkelijker bereikbaar gemaakt. Tevens geeft het mensen die niet per se zelf schrijven en/of fotograferen een mogelijkheid om ook mee te helpen met AA-activiteiten. Elke nieuwe activiteit is een nieuwe stap en een nieuwe ontwikkeling in het organische project dat Amsterdam Alternative is geworden.

Samen bepaal je hoe je het wil doen, wat je als collectief belangrijk vindt en hoe vaak je wil vergaderen. Er zijn geen vaste regels en je kunt het zelf vormgeven.

Organisatiestructuur
De OT301 is in de loop der jaren van gekraakt naar gebruiksovereenkomst (huur) en vervolgens naar koop gegaan. Een intensieve, maar mooie geschiedenis. Het was essentieel dat we het pand in 2006 van de gemeente hebben gekocht en omgezet naar collectief eigendom. Anders waren wij net zoals vele andere mooie initiatieven al lang verjaagd; 2500 m2 aan het Vondelpark is in vastgoedparadijs Amsterdam natuurlijk goud waard.
Omdat wij het pand hebben gekocht, en dus zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, vergunningen, exploitatie enzovoorts, hebben we de organisatiestructuur van het collectief in de loop der tijd moeten aanpassen. Hoewel collectief eigendom fantastisch is, is het geen zorgeloze free ride. Collectief eigendom betekent nieuwe verantwoordelijkheden, en dat betekent dat je jezelf goed moet organiseren. In de OT301 hebben we daarom een structuur met een bestuur, verschillende commissies en circa zes keer per jaar een grote ALV (Algemene Leden Vergadering) om gezamenlijk belangrijke beslissingen te maken. Veel vergaderen is niemands hobby, maar de praktijk wijst uit dat die vergaderingen belangrijk zijn om iedereen op de hoogte te houden en te betrekken bij de organisatie. Hoe meer actieve leden, hoe beter het gaat.

Voor Amsterdam Alternative wilden we het anders. Vooral minder vergaderen, want ook al is overleg belangrijk, het kan ook de energie eruit halen. Het is uiteraard nogal een verschil of je een pand bezit en moet onderhouden, of dat je een krant maakt en activiteiten organiseert. Desondanks vind ik het erg interessant om te experimenteren met de manier waarop je een collectief kunt organiseren. Dat is ook een van de mooie aspecten van deze webdocu. Het laat namelijk zien dat je op duizend-en-een manieren een collectief kunt organiseren. Samen bepaal je hoe je het wil doen, wat je als collectief belangrijk vindt en hoe vaak je wil vergaderen. Er zijn geen vaste regels en je kunt het zelf vormgeven.

Heel belangrijk in een collectief project is een horizontaal, niet-hiërarchisch karakter. Dus geen baas die anderen vertelt wat ze moeten doen. Liever een open structuur, gebaseerd op vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. Uiteraard moet iemand - een bestuur, coördinator of commissie - de grote lijnen in de gaten houden, de missie bewaken, boekhouding controleren en activiteiten op elkaar afstemmen. Maar verder wil je zoveel mogelijk ruimte geven voor eigen initiatief. De mogelijkheid om vanuit eigen idee samen met anderen activiteiten te ontwikkelen, uit te voeren en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen.
Experimenteren met een organische organisatiestructuur betekent ook dat er af en toe dingen mislukken. Dat hoort erbij en is helemaal niet erg, als je maar bewust en op de hoogte bent van wat er gebeurt en wat de impact daarvan is op het collectief. Het is zelfs de vraag of je wel moet spreken van ‘mislukken’. Een bepaalde doelstelling niet halen of een verwachting niet inlossen kan een tegenvaller zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat iets mislukt is. Een evenement dat door drie mensen werd bezocht terwijl er vijftig plekken waren, zal door velen worden beoordeeld als een mislukt evenement. Geen winst maken, niet rendabel zijn en niet groeien, wordt doorgaans niet gezien als een succes.
Amsterdam Alternative is een non-profitorganisatie. We moeten uiteraard inkomen genereren om de huur van de cinema te kunnen betalen, de krant te drukken en de website online te houden. We zijn echter niet gericht op het maken van zoveel mogelijk winst. Zonder die financiële drive kun je succes op een andere manier meten. Dan kan een event met slechts drie bezoekers opeens een heel succesvol event zijn. Misschien hebben die drie mensen wel een hele vruchtbare discussie gehad, en zijn er allemaal nieuwe ideeën geboren of nieuwe vriendschappen ontstaan.

De uitdaging van een groot en groeiend collectief ligt in het zorgen dat de neuzen op de een of andere manier dezelfde kant uit blijven staan. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor discussie en onenigheid, maar vooral dat de intenties en kernwaarden duidelijk zijn en dat iedereen daarachter staat. Tot nu toe werkt Amsterdam Alternative heel goed in deze, enigszins vloeibare, organische constructie. Ik kan me echter voorstellen dat we in de toekomst wellicht zullen moeten veranderen en meer structuur moeten aanbrengen. Vooral als het ons lukt om met ons Vrij Beton project nieuwe vrijplaatsen te realiseren in collectief eigendom van Amsterdam Alternative. Maar ook dat is niet erg. Veranderen hoort erbij. Bijsturen, nieuwe dingen leren, jezelf opnieuw uitvinden, herstellen, opnieuw beginnen, naar elkaar luisteren. Het hoort allemaal bij het samenleven en bij het zijn van een collectief.

 

Collectief eigendom
Een van de onderwerpen waar Amsterdam Alternative veel aandacht aan besteed, is collectief eigendom. Ik ben zelf geïnteresseerd geraakt in het onderwerp sinds we in 2006 als collectief de OT301 van de gemeente Amsterdam kochten. Sindsdien fascineert het me dat je een plek (of iets anders) als collectief kunt bezitten, en dat die constructie zo is geregeld dat er op individueel niveau geen mogelijkheid is om het te verkopen en winst te maken. Met collectief eigendom neutraliseer je het eigendom en gebruik je de plek om te doen wat je daar als groep graag wil doen (zoals bij de OT301). Je bent dus niet bezig met de gedachte dat het pand een investering is waar je later rijk van wordt. Het is geen persoonlijk pensioen, maar een investering in de toekomst. Die van jezelf en ook van anderen en toekomstige generaties. Wat mij betreft zouden elementaire zaken zoals huisvesting, zorg, educatie, communicatie, energie, voedselproductie en openbaar vervoer grotendeels op collectieve manier georganiseerd moeten worden. Los van de markt die enkel en alleen gericht is op winstmaximalisatie. Zorgen voor kwaliteit die bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen.

In 2019 ontstond het idee voor Vrij Beton, een nieuw project van Amsterdam Alternative om nieuwe vrijplaatsen in Amsterdam te realiseren in collectief eigendom. Nieuwe vrije ruimte, vergelijkbaar met de OT301, OCCII, Zaal100 of Plantage Dok, maar dan anders. Elke vrijplaats definieert zichzelf aan de hand van de wensen en dromen van het collectief dat in de vrijplaats woont en/of werkt.
Wij zijn ervan overtuigd dat vrijplaatsen van enorme waarde zijn voor de stad. Niet alleen bieden ze betaalbare plekken aan kunstenaars en andere creatievelingen Doorgaans is er ook ruimte voor sociaal-maatschappelijke organisaties en andere niet-commerciële projecten die door weinig financiële middelen nergens anders terecht kunnen. In de meeste vrijplaatsen is ook een podium voor muziek, theater, film en andere kunsten, waardoor ze ook bijdragen aan het (sub)culturele landschap en de culturele ontwikkeling van de stad.

Amsterdam Alternative is in de kern een breed, divers en collectief project dat zich inzet voor een wenselijke toekomst voor iedereen.

Andere winst dan financiële winst
Het mooie aan Amsterdam Alternative is het vrije, experimentele, actieve karakter. Er gebeurt van alles, er kan van alles en hoe meer mensen zich aansluiten, hoe meer we voor elkaar krijgen. Sommigen noemen het een school of life, anderen een proeftuin of zelfs een activistische beweging. Ik vind het moeilijk om Amsterdam Alternative te definiëren. We zijn alle dingen die ik net noemde en nog veel meer. Amsterdam Alternative is in de kern een breed, divers en collectief project dat zich inzet voor een wenselijke toekomst voor iedereen. Dat doen we op heel veel verschillende manieren. We gebruiken onze krant, muziek, kunst, debat, demonstraties en andere collectieve activiteiten om onderwerpen te agenderen en dingen voor elkaar te krijgen. Maar vooral ook om plezier te hebben en elkaar te ontmoeten, zonder dat dit meteen heel veel geld kost. We proberen te verbinden, maar vooral ook te inspireren. Volgens ons is er zoveel anders en moois mogelijk dan wat ons wordt voorgeschoteld en aangepraat door het op winst gerichte mantra waarin we leven. Een gezond, plezierig leven draait echt niet om het maken van zoveel mogelijk winst. Er is meer dan hard werken voor dure spullen en luxe vakanties. Collectieve projecten zoals Amsterdam Alternative laten zien dat je samen heel veel voor elkaar kunt krijgen. En dat samen zijn en samen organiseren veel meer voldoening geeft dan alleen thuis zitten met je dure spullen. Onderdeel zijn van een gemeenschap, dat is pas winst!

Geen businessplan noodzakelijk
Met het verdwijnen van veel vrijplaatsen is het (sub)culturele aanbod voor degenen met een wat kleinere portemonnee behoorlijk gekrompen. De stad wordt helaas meer en meer voor de happy few met veel geld. De balans is zoek. Door het kraakverbod en een gebrek aan ruimte wordt het steeds moeilijker om een plekje te veroveren om wat nieuws op te zetten. Tegenwoordig moet je een businessplan, een marketingstrategie, of een investeerder hebben, of jezelf presenteren als hippe start-up om geld te lenen en ergens wat op te zetten. Als dat je lukt moet je project of onderneming meteen serieus geld gaan opleveren. Als je de hoge kosten niet kunt betalen, ‘misluk’ je en delf je snel het onderspit. Er is geen plek meer voor risico en experiment in een stad die wordt geregeerd door geld. Tenminste, zo doet men het voorkomen. Maar wat ons betreft is er wel wat mogelijk. Er is altijd wat mogelijk. Zelfs als je geen geld hebt. Zolang je maar een goed idee en een gemotiveerd collectief hebt. Je moet gewoon klein beginnen, en als het dan een keer mislukt is dat niet erg, want dan ruim je op en begin je opnieuw. Je zult zien dat als je collectief aan de slag gaat met een niet-commercieel project, mensen uit de meest onverwachte hoeken komen helpen omdat ze blij worden van hetgeen je onderneemt. Zo is het met Amsterdam Alternative ook gegaan. We zijn gewoon begonnen. Geen businessplan, geen grote ambities en geen investeerders. Gewoon aan de slag met een groepje vrijwilligers, en doen wat je leuk vindt en waar je in gelooft.

Financieel
Dat veel dingen geld kosten is een feit. Voor bijna alles moet tegenwoordig betaald worden, en de prijzen die gevraagd worden stijgen soms waar je bij staat. Het leven is duur en wordt voor velen steeds moeilijker doordat ons systeem zo is ingericht dat bijna alles een markt is waar de prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat we met z’n allen misschien veel minder zouden moeten willen hebben en doen, want dan heb je minder geld nodig. Aan de andere kant wens je ook een overheid die ervoor zorgt dat belangrijke zaken voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven. Helaas hebben onze overheden zo ongeveer elke sector laten privatiseren en hebben we als democratie een groot deel van het zeggenschap verloren aan de markt. Een trieste ontwikkeling die er momenteel voor zorgt dat veel zaken voor zowel de mens als de natuur en al het niet-menselijke leven er hard op achteruit gaan.

Amsterdam Alternative heeft ook geld nodig om de krant te drukken en de huur te kunnen betalen. Het maken van zoveel mogelijk winst is echter geen drijfveer. Onze krant is gratis en onze evenementen zijn gratis of met een zo laag mogelijke entreeprijs. We proberen bereikbaar en toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk mensen. Om inkomsten te genereren - zonder dat veel mensen daar last van hebben of dat het ten koste gaat van iets of iemand - proberen we altijd te kijken naar wat we als collectief en als aangesloten vrijplaatsen nodig hebben. De krant biedt natuurlijk de mogelijkheid om advertenties te verkopen, dus dat doen we ook af en toe. Maar alleen aan kleinschalige bedrijven of projecten. Commerciële multinationals mogen niet bij ons adverteren. Advertenties op onze website plaatsen we helemaal niet. De krant biedt ook de mogelijkheid om abonnementen te verkopen. Ondanks dat het gratis is, zijn er gelukkig toch mensen die een steunabonnement nemen, jaarlijks wat geld betalen en de krant thuisgestuurd krijgen.
De meeste deelnemende vrijplaatsen, zoals Filmhuis Cavia, Cinetol, OT301, De Fabriek, De Ruimte en Helicopter, dragen op financiële wijze bij door een maandelijkse of jaarlijkse contributie. Het bedrag is naar eigen keuze. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, dus je draagt bij wat mogelijk is. Daarnaast hebben we met de Friekens Brouwerij in Noord een Vrij Beton biertje gebrouwen dat wordt verkocht in een aantal van de deelnemende vrijplaatsen. Van dat bier gaat €0,25 per verkocht flesje naar Amsterdam Alternative. Last but not least hebben we ons eigen ticketsysteem ontwikkeld om kaartjes in de voorverkoop te zetten voor concerten, filmavonden etcetera. Per verkocht ticket worden €0,60 administratiekosten extra betaald. Daarvan gaat €0,31 naar Mollie voor de transactiekosten en €0,29 naar Amsterdam Alternative. Dat zijn kleine bedragen, maar als er veel plekken gebruikmaken van dat systeem en we veel kaartjes verkopen, tikt dat lekker aan. Op deze manier proberen we steeds te kijken naar wat we nodig hebben, en wat we daarvan zelf kunnen ontwikkelen. Zo geef je minder geld aan externe, commerciële bedrijven en financier je je eigen projecten.

Succes
Of Amsterdam Alternative een succes is mag iedereen zelf bepalen. Wat mij betreft doet het er niet toe. Ikzelf ben trots op wat we al ruim 8,5 jaar met veel plezier en enthousiasme doen. Trots op de krant die we elke twee maanden maken. Trots op alle activiteiten die we organiseren. Trots op het groeien van het collectief, en trots op deze webdocu waar we de afgelopen 1,5 jaar met veel mensen hard aan hebben gewerkt. Vanuit financieel oogpunt weet ik niet of je Amsterdam Alternative succesvol kan noemen, want veel meer geld dan we nodig hebben is er niet. Het is altijd net genoeg. Geen winstgevende onderneming dus.
Succes is relatief, dus laat je vooral niet leiden door wat anderen vinden dat succes is. Jij bepaalt zelf wat jij goed en leuk vindt.
Het succes van Amsterdam Alternative en de vrijplaatsen van Amsterdam zit hem in heel veel kleine dingen. Dat zijn onderlinge relaties, vrijheden, mogelijkheden, ontmoetingen en de gezamenlijke projecten. Veel dingen die je niet om kunt zetten naar een financiële waarde, maar die heel belangrijk zijn voor een prettig, gezond en zinvol bestaan.

Amsterdam Alternative 
Website // Insta // Soundcloud